ESPAIS

Sala d’actes de l’Hospici

La Sala d’Actes de l’Hospici està ubicada a la planta baixa de l’edifici del Hospici.

És un equipament de l’Ajuntament d’Olot, la gestió de la qual s’ha delegat a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO), a través delMuseu de la Garrotxa(MGO).

La sala pot acollir xerrades, conferències, cursos, presentacions, etc i està equipada amb vídeo, DVD, amplificador, vídeoprojector i pantalla.  Hi ha una taula de presidència  per als conferenciants i la sala té capacitat per 55-60 persones

La Sala serveix tant per les activitats que s’organitzen des dels propis Museus o ICCO com també es cedeix a entitats i associacions que ho sol·licitin

Hospici, 8